Petra

Om mig själv

Jag har förmånen att arbeta med det mest angelägna och spännande arbete som jag vet. Jag är en nyfiken och rättfram person med humor som tycker om att kastas in i nya situationer. Jag har lätt att vara flexibel och då jag jobbat länge så känner jag mig trygg i rollen som terapeut. Min roll som terapeut är att tillsammans med dig/er undersöka och se vad som påverkar er och hur ni ska komma vidare och du/ ni kommer aktivt att medverka i arbetet. Jag kommer att hjälpa dig/ er att se på er situation från ett nytt håll och hitta alternativa sätt att tänka och handla. Min lediga tid ägnar jag åt min familj och vänner. Jag läser gärna och går promenader med vår hund, oftast är hon också med på mottagningen. Jag håller mig i form genom att springa, spela badminton och yoga/meditation.

Vad erbjuder jag?

Jag tar emot vuxna för individuella samtal och parsamtal. Jag arbetar också digitalt för dig som bor utanför Stockholm eller i andra länder eller som inte vill/kan komma till mottagningen. Jag arbetar även inom Stockholms stad där jag leder en mindfulnesskurs (MBRP) på Behandlingsenheten inom socialförvaltningen. På förfrågan föreläser jag om KBT och CFT och kommer då ut till företag/skolor/institutioner.

Vad har jag för examen?

Jag tog min socionomexamen 1992 och vidareutbildade mig inom familjeterapi och parbehandling under 1999–2000. 2006 var jag klar med den grundläggande psykoterapi utbildningen ( steg 1) i kognitiv psykoterapi vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi, Stockholm och 2009 gick jag en 1- årig utbildning i ”Fördjupning i psykoterapeutiskt arbete med unga vuxna” på Psykoterapi institutet i Stockholm. Jag tog min psykoterapeut examen på Stockholms Universitet, Psykologiska Institutionen och är legitimerad av Socialstyrelsen. Jag arbetar med kognitiva och beteende inriktade (KBT) metoder samt har även ett systemiskt synsätt i förståelse av människors problematik. Jag använder mig också av Acceptance and Commitment Theraphy (ACT), Compassion Focused Theraphy (CFT), EMDR (Eye Movement Desensitzation and Reprocessing) samt mindfulness som behandlingsmetoder. Jag är utbildad mindfulness instruktör inom MBRP (Mindfulnes Based Relaps prevention)och har vidareutbildat mig i Compassionfokuserad terapi (CFT) i både England och i Sverige. Jag har gått flertal fristående kurser på Stockholms Universitet i bland annat missbruk och barn&juridik, deltagit i konferenser inom psykoterapi och socialt arbete både i Sverige och utomlands, samt flertal heldags/flerdags utbildningar i psykoterapeutiska teorier och metoder. Under hösten 2018 har jag vidareutbildat mig i Emotionally Focused Therapy (EFT) för pararbete och under 2020/2021 har jag gått en 1-årig fördjupnings kurs i Psykotraumatologi vid Uppsala universitet. Under 2023 har ägnat mig åt att vidareutbilda mig inom EMDR 1 + 2 i IHUPs regi vilket har fortsatt 2024 med Advanced Clinical Course (Life stress protocol) for EMDR Therapists. Jag har anknytningsteori som teoretisk bas vilket gör att du här får hjälp att förstå ditt eget och din eventuella partners anknytningsmönster och vad det innebär för dig och dina/era relationer.

Hur länge har jag arbetat som terapeut?

Jag har arbetat med terapi och behandling i olika former sedan 1988. Jag har under mitt arbetsliv arbetat med enskilda samtal, grupper, familjearbete och parterapi. Jag har lång erfarenhet av att träffa människor med relationsproblem, familjeproblem, psykiska svårigheter, depression, ångest, föräldrafrågor, missbruk m.m.

Med vilka klientkategorier har jag arbetat?

Då jag arbetat länge och på inom många områden så har jag arbetat med människor i alla åldrar. Jag har träffat barn inom barnpsykiatri och skola, ungdomar på behandlingshem och i skola, unga vuxna som har blivit unga föräldrar eller med missbruksproblem och relationsproblem och vuxna i föräldraskapsfrågor, parterapi, familjebehandling, relationsproblem, missbruk och individuell psykoterapi. Hjälpbehovet kan vara olika men många kommer med frågor kring relationsproblem, ångest, fobi, missbruk, ADHD och andra neuropsykiatriska diagnoser, depression, livskriser. Jag har arbetat med individuell psykoterapi, anhörigsamtal, parterapi, familjebehandling och gruppbehandling. Jag har föreläst och handlett personal.

Hur vidarutbildar jag mig?

Jag har under åren hela tiden vidareutbildat mig med kortare eller längre utbildningar. Under senaste åren har jag gått utbildningsdagar och kurser inom ACT, KBT, CFT, EMDR, mindfulness och EFT. Jag läser mycket av den nya litteratur som kommer kring terapeutiska behandlingsmetoder och jag samarbetar regelbundet med  psykolog Egil Linge samt med leg.psykoterapeut Ulla Hoppe. Under 2014- 2017 fortsatte jag min vidareutbildning för professor Paul Gilbert inom Compassion Fokused Therapy (CFT) i Sverige och England samt deltagit på Compassionate Mind Foundations årliga konferenser i England. Jag har regelbunden handledning i CFT via zoom av prof. Paul Gilbert, Derby University och av dr Mary Welford, samt tidigare också av dr. Deborah Lee, Oxford University. Min handledare för EMDR är Kerstin Bergh Johannesen. En bok i CFT med titeln Compassion – Medkänsla med dig själv och andra,  publicerades under maj 2016 som jag skrivit tillsammans med en medförfattare. 2020 publicerades min nya bok med titeln "Compassion Fokuserad Terapi med par - praktisk handbok" publicerad på Studentlitteraturs ABs förlag.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Jag börjar oftast en arbetsdag med en promenad med hunden. Under dagen sen har jag ca 5–6 samtal där jag träffar olika människor i olika skeden i livet. Alla har sin historia och jag ser det som en verklig förmån att få delta i deras utveckling. Jag träffar både par och enskilda men ibland också hela familjer och anhöriga. Jag har anknytningsteorin som bas i mitt behandlingsarbete som beskrivs i böckerna Hemligheten och Den mörka Hemligheten (skrivna av Egil Linge och Dan Josefsson). Jag har under fyra år arbetat tillsammans med Egil på Egil Linges psykoterapimottagning i Stockholm. Föreläsningar inom CFT som jag genomfört har bland annat varit på Familjerådgivningen Stockholms Stad, Forum Carpe, Enheten för hemlösa och för studenter på psykoterapiutbildningen på Sveriges institut för kognitiv psykoterapi. En podcast är inspelad på #delakänslan compassion Magelungens Utveckling AB.

Hur långvarig är en typisk terapi?

Vi träffas en första gång för att du/ni ska kunna känna efter om jag är rätt terapeut för dig/er och jag ska se om jag kan hjälpa dig/er på bästa sätt. Därefter bestämmer vi tillsammans mål för samtalen. Givetvis beror det på vad du/ni har för problematik men oftast kan man nog säga att man kommer en lång väg på 10-15 samtal. Vid individuella samtal brukar jag rekommendera att man kommer varje vecka för att senare eventuellt glesa ut. Vid parsamtal kan jag erbjuda parterapi enligt IBCT modellen (KBT). Om man vill ha en mer traditionell parterapi brukar man ta ett samtal i taget och se hur lång vi kommer varje gång, vanligtvis är dessa samtal varannan vecka. Grunden för de samtalen är vilka anknytningsmodeller ni har och hur vi kan arbeta utifrån ett KBT och CFT perspektiv.

Ring direkt
Adress