Böcker och övrigt

Boken Compassion - medkänsla med dig själv och andra riktar sig till dig som vill få en introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT) och för dig som bara är allmänt nyfiken på hur det går att ta hand om oss själva på ett sätt som gör oss mindre rädda och därmed öka vår trygghet och vårt välmående.

För att kunna känna oss trygga och fria behöver vi möta oss själva med inkännande medkänsla. Vi behöver minska vår självkritik och istället stå på vår egen sida då livet utmanar oss. Något så ovanligt som en riktigt seriös självhjälpsbok. Det främsta budskapet i Compassion är att våra känslor ger oss information om det som är viktigt för oss. I boken förklaras varför vi behöver medkänsla, vad som gör det så svårt och praktiska övningar visar hur vi kan utveckla medkänsla. Ta del av psykologiska teorier som förklarar hur hjärnan fungerar, läs om anknytningsteori och affektteori samt en introduktion till aktuella Compassion Focused Therapy (CFT), en metod som hjälper oss att möta oss själva med mindre självkritik och mer medkänsla och omsorg.  Bokrecension i Reumatikerförbundets tidning nr 6 2016

Beställ för 200 kr/st eller  3 st för 500 kr inkl frakt

 

Nu finns ljudbok i kortversion att beställa på Bokus eller Adlibris 49 kr

Compassion ? Medkänsla med dig själv och andra (ljudbok)

Material

Material

En liten film om Stuart

Material

Media

2016 Bok " Compassion - medkänsla med dig själv och andra" författare Petra Söderholm och Helena Fogelberg Förlag Roos&Tegnér

TT intervju 2016 som publicerades i Upsala nya tidning, Blekinge läns tidning, Borås tidning, Värmlands folkblad och Piteåtidningen

Bokrecension i Tidningen Svensk Psykiatri nr 4 december 2016 sidan 94.

Amelia mars 2013, artikel angående parrelationer Petra Söderholm

TV4 Malou von Siverts ”Efter tio” 2009, intervju angående unga föräldrar Petra Söderholm (Jonson)

Aftonbladet 18 dec 2006, artikel angående unga föräldrar Petra Söderholm (Jonson)

UMOs hemsida om att bli ung förälder intervju 2006 Petra Söderholm (Jonson)

GDPR

Stockholmterapi AB värnar om din personliga integritet Allmänna dataskyddsförordningen GDPR (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, förkortat GDPR. Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Vill du läsa mer om detta kan du göra det på Datainspektionens Våra databehandlingsvillkor Du som anförtror Stockholmterapi AB dina personuppgifter ska kunna känna dig trygg med att vi hanterar dessa på ett korrekt sätt. Stockholmterapi AB följer de lagar som finns för att skydda din personliga integritet, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen av personuppgifter. För klienter och patienter i behandling hos Stockholmterapi AB gäller alltid Patientdatatlagen. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER Stockholmterapi AB samlar in personuppgifter om klienter för journalföring inklusive fakturering som sker per mail. Fakturorna innehåller ej personuppgifter. Personuppgifterna används aldrig i andra syften. INFORMATION OM PERSONUPPGIFTERNA OCH SAMTYCKE I samband med att klienter första gången lämnar sina personuppgifter till Stockholmterapi AB lämnas information om behandlingen, till exempel information om för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och vart man ska vända sig vid frågor. Journalen skrivs i krypterat journalsystem. Uppgiftslämnaren har rätt att återkalla ett lämnat samtycke till att fakturering sker via mail och kan då få fakturan utskriven. Mail som inkommer till Stockholmterapi AB och besvara raderas efter att en dag. Petra Söderholm ansvarar för mail som kommer via Stockholmterapi.com som är adresserade till Petra Söderholm. Mail som avser Helena Fogelberg ansvarar Petra Söderholm ej för. Företaget har inget kundregister. TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTERNA Endast Petra Söderholm inom Stockholmterapi AB har tillgång till de personuppgifter som lagras. Petra Söderholm är ansvarig för journal och fakturering. Du kan begära att dina personliga uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Stockholm 1 oktober 2018

Ring direkt
Adress