Böcker, ljudlänkar, övrigt

Min nya bok Compassionfokuserad terapi med par - en praktisk handbok

Compassion fokuserad terapi med par - en praktisk handbok ger en lättillgänglig introduktion till CFT med dess grundläggande begrepp och  teoretiska grunder och hur dessa kan användas i praktiken. Metaforer, övningar och interventioner beskrivs ingående för att kunna användas direkt i terapirummet. Läsaren får stegvis följa med i behandlingen av tre grupper av par och hur jag har integrerat CFT i det kliniska pararbetet.

Följ gärna på bokens Facebook - sida: Compassionfokuserad terapi med par - en praktisk handbok /CFTmedpar

 

 

 

Boken Compassion - medkänsla med dig själv och andra

Compassion -  medkänsla med dig själv och andra riktar sig till dig som vill få en introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT) och för dig som bara är allmänt nyfiken på hur det går att ta hand om oss själva på ett sätt som gör oss mindre rädda och därmed öka vår trygghet och vårt välmående.

För att kunna känna oss trygga och fria behöver vi möta oss själva med inkännande medkänsla. Vi behöver minska vår självkritik och istället stå på vår egen sida då livet utmanar oss. Något så ovanligt som en riktigt seriös självhjälpsbok. Det främsta budskapet i Compassion är att våra känslor ger oss information om det som är viktigt för oss. I boken förklaras varför vi behöver medkänsla, vad som gör det så svårt och praktiska övningar visar hur vi kan utveckla medkänsla. Ta del av psykologiska teorier som förklarar hur hjärnan fungerar, läs om anknytningsteori och affektteori samt en introduktion till aktuella Compassion Focused Therapy (CFT), en metod som hjälper oss att möta oss själva med mindre självkritik och mer medkänsla och omsorg.  Bokrecension i Reumatikerförbundets tidning nr 6 2016

 

Delakänslan-podden

I artonde avsnittet pratar vi med författarna till boken ”Compassion: Medkänsla med dig själv och andra”. Vi pratar om vad det innebär att ha medkänsla/compassion, hur man kan vara ödmjuk/snäll mot sig själv och varför det är viktigt att våga känna och hantera även de jobbiga känslorna. Intervjuare; Victoria Persson och Åsa Johansson /Magelungen Utveckling.

Avsnitt 18 – Compassion/Medkänsla med Helena Fogelberg och Petra Söderholm

Ljudfiler från boken Compassionfokuserad terapi med par - en praktisk handbok

Lugn, jämn andning sidan sidan 193

Övningen lugn, jämn andning är grundläggande och dels en start för att göra kroppen redo för att öva, dels ett eget verktyg som är mycket användbart i vardagen. Syftet är att med hjälp av kroppen lugna hjärnan och att därmed få tillgång till tankefunktionerna vilket innebär en ökad möjlighet till att vara medkännande. Den här övningen kan med fördel göras flera gånger per dag och ger en aktivering av den gröna cirkeln.

Riktad uppmärksamhet med 5 sinnen sidan 194

Övningen riktad uppmärksamhet med fem sinnen kan göras både som en formell och som en informell medveten närvaroövning som hjälper till att dra uppmärksamheten till nuet. Med hjälp av våra fem sinnen (hörsel, lukt, smak, känsel, syn) fokuseras tankarna på här och nu när det annars är lätt att oro för framtiden eller grubbel på det som tidigare hänt tar över. Med övningen riktas intresset mot det vi bestämmer oss för att koncentrera oss på och inte bara det som pockar på vår uppmärksamhet. Övningen tydliggör att vi har möjlighet att välja vårt fokus samtidigt som vi övar oss i acceptans och icke-dömande av det vi upptäcker.

Medkännande själv sidan 198

Syftet med övningen ett medkännande själv är att se sig själv med de färdigheter som ingår i ett medkännande själv och därmed bli van vid ett sådant förhållningssätt. Övningen tränar det önskvärda beteendet och hjälper även till att hantera rädslorna och motstånden som kommer upp under andra övningar.

Medkännande förebild sidan 199

Medkännande förebild är en övning med två syften. Det första är att få hjälp att utveckla ett eget medkännande själv genom att se förmågorna hos någon annan och kunna härma dessa. Förebilden blir en slags mall för hur vi kan prata, vårt tonläge och kroppsspråk. Det andra syftet är att träna sig i att kunna ta emot medkänsla från en föreställd trygg person.

Medkänsla med andra, från andra och med sig själv sidan 200

Medkänsla med andra, från andra och med sig själv hjälper oss att träna på ett medkännande förhållningssätt samt på att uppmärksamma hur vi hanterar de olika riktningarna av medkänsla (medkänsla med andra, från andra och med sig själv).

Medkänsla med min partner sidan 202

Medkänsla med min partner ger en möjlighet till samhörighet och paret får träna på att förmedla välvillighet mot sin partner samt att ta emot välvilja från sin partner. Övningen går också att göra individuellt.

Lugn plats sidan 203

Lugn plats är en övning som ger en möjlighet att i stunden känna lugn och trygghet på en säker plats. Den förbereder till att ha en tillflyktsort inom oss att använda vid stressade situationer, när det behövs en möjlighet att dra sig tillbaka och uppleva inre trygghet.

 

Ljudbok (kortversion) att beställa på Bokus eller Adlibris

Material

Material

Compassion for Voices: a tale of courage and hope (Stuart)

Material

Media

2016 Bok " Compassion - medkänsla med dig själv och andra" författare Petra Söderholm och Helena Fogelberg Förlag Roos&Tegnér

TT intervju 2016 som publicerades i Upsala nya tidning, Blekinge läns tidning, Borås tidning, Värmlands folkblad och Piteåtidningen